V letošním roce máme novou žákyni Aničku.

Bartoňková Kateřina

Dvořák Michal

Dvořáková Eliška

Gyšov Martin

Hrdličková Zuzana

Jílková Veronika

Krajíček Adam

Krejčí Anna

Nguyen Hai Dang

Palkovičová Julie

Pavlík Jan

Petrů Kateřina

Pleska Jonáš

Skřička Filip

Sychrová Julie

Šimková Tereza

Tomeš Jakub

Vávrová Aneta

Dokládalová Marie

Navrátilová Natálie

 

Pravidla chování, která se snažíme ve škole dodržovat:

Do školy chodíme včas

Ve vyučování nevyrušujeme

Jsme tolerantní a slušní

Jsme přátelští a pomáháme si navzájem

Dbáme na čistotu a pořádek ve škole

Neničíme vybavení třídy a školy

Nosíme všechny pomůcky do výuky