Jsme třída 25 dětí.

Pravidla chování, která se snažíme ve škole dodržovat:

Do školy chodíme včas

Ve vyučování nevyrušujeme

Jsme tolerantní a slušní

Jsme přátelští a pomáháme si navzájem

Dbáme na čistotu a pořádek ve škole

Neničíme vybavení třídy a školy

Nosíme všechny pomůcky do výuky