2.5.

Chtěla bych Vás poprosit o Vaši účast v sokolovně 12.5.2019 (začíná to v 15:00). Vím,že je to zásah do Vašeho volného času a slibuji,že je to v tomto roce naposledy :) Měli bychom tam s prvňáky zpívat dvě písničky (Když se zamiloval kůň a písničku pro maminku).Moc Vás prosím o účast,čím více je dětí,tím to bude lepší. Pokud by někdo nemohl na tuto akci jít,dejte mi to prosím vědět.

 

Touto cestou bych Vám také chtěla poděkovat za Vaši účast na jarmarku,za sbírání pet lahví, šití pytlíčku na svačinu,za účast holek na přehlídce aj.Někteří z naší třídy dokonce v některé ze soutěží vyhráli,tak gratuluji. 

 

Další naplánované akce:

28.5. Zoo Brno (odjezd v 8:00 od školy)

4.6. Pasování prvňáčků na čtenáře (OÚ Svitávka) 4.6. v 10:00

21.6. 2019- výlet do Olešnice (od 8:00-13:00)

 

24.4.

Zítra bude probíhat sběr plastů.První dvě hodiny budeme ve škole mít program o třídění odpadu a krátké video.Poté bychom měli jít sbírat plasty do parku.Dát dětem jen svačinu,pití,teplé oblečení, případně pláštěnku (dle počasí).Kdo doma má rukavice, tak i rukavice na sběr.

19.3.

Oslavte s námi Den Země

Ekotým ZŠ vyhlašuje soutěž pro rodiče a děti na téma

,,Nejzajímavější EKO – předmět“

aneb ,,Výrobek z odpadového materiálu´´.

 

Rodiny i jednotlivci se mohou zúčastnit v kategorii:

1. Dekorativní předmět (př. kytičky z plastu,ruliček,zbytků látek atd.)

2. Užitečný pomocník.(př. židle z plastových láhví...)

 

Výrobky označené jménem autorů a číslem kategorie můžete doručit do školy do 24. 4. 2019. Výsledky soutěže budou vyhlášeny

26. dubna 2019 na školním Eko – jarmarku.

Nejlepší nápady budou oceněny.

………………………………………………………………………………………………………………

 

29.1.

 

Vážení rodiče, 

 

vzhledem k opakovanému výskytu vší v naší třídě Vás žádáme o prostudování odkazu na našich stránkách 

www.zssvitavka.com v sekci pro rodiče - Postup při onemocnění žáka pedikulózou

a dodržování potřebných opatření, aby se tato nemoc dále nerozšiřovala.

Děkujeme.

 

28.1.

 

Zítřejší bruslení se přesouvá na čtvrtek. Zítra proběhne standardní výuka.

 

23.1.

Zítra půjdeme místo TV bruslit (ve Svitávce na kluziště) s 2. třídou. 2 hodiny se budeme učit, potom půjdeme bruslit.Dejte dětem něco do školy a něco na to,aby se mohly přiobléknout na bruslení.Helmu,rukavice,čepici atd. s sebou.Venku budeme dle počasí,když bude velká zima,vrátíme se do školy. 

30.12.

Poprosili mě,jestli bychom nevystoupili s prvnáčky na Tři krále se stejnými koledami jako na jarmarku.Když už to umíme,byla by to škoda nevystoupit.Je to 6.12. v 17:00 u stromečku.Napište prosím dětem do deníčku,kdyby někdo z vás nemohl.Děkuji

3.12

Děti si dnes losovaly pro koho budou kupovat dárek na Vánoce. Nalepily si to do deníčku. Kupte dárek do 100,-.Pokud Vaše dítě chce kromě vylosovaného kamaráda koupit ještě někomu dárek, samozřejmě může. Dárky si budeme dávat společně 21.12.Bude to takový společný vánoční den. Děkuji za to, že dítěti pomůžete dárek vybrat.

 
Zítra připomínám bruslení.Sejdeme se v šatně před osmou.Prosím rodiče, aby nastavili helmu přímo na hlavu dítěte. S sebou brusle,teplé oblečení, pití, helmu. 
 
Minulé bruslení stálo 40,- (10,- bruslení, zbytek autobus+trenér), vzala jsem to z třídního fondu.
 
Za Rozmarýnek se nebude nic platit. Naplánovali jsme to jako společný projekt z peněz EU :) 
 

2.12

Dívky z déváté třídy vybírají peníze na sbírku pro psy,magnetka s obrázkem zvířete za 40,- a propiska za 35,- Jistě můžete podpořit sbírku třeba jen drobnými. Pokud by měl někdo zájem, dejte dětem prosím v pondělí,nejpozději v úterý peníze. Děkuji!

Další týden 12.12. se koná vánoční jarmark, kde se budou prodávat výrobky našich žáků.Chtěly bychom s dětmi vystoupit na začátku s nacvičenými písněmi (Desatero,Štěstí, zdraví).Program začíná od čtyř hodin, vystoupení bude ze začátku. Prosím,aby přišlo co nejvíce dětí.Děkuji!

 

27.11.

Na bruslení pojedeme 4.12. a 18.12.

Sejdeme se opět v 7:50 před šatnami.Učení si s sebou nemusí děti brát,necháme si matematiku den předtím pod lavicí.Stačí jen tužka.Děkuji!

 

 

Moc se omlouvám,informace jsem vložila na internet už v pátek,ale neaktualizovalo se to.Doufám,že teď už je to v pořádku! Děkuji Koudelková

22.11.

V pondělí 26.11. se pojede do Brna na Rozmarýnek. Do školy přijďte prosím před půl osmou,v půl osmé je objednaný autobus. Část programu bude venku v zahradě, proto žáky obléci dle počasí,dát jim pláštěnku, kdyby pršelo. Část programu bude v domě. S sebou vzít přezuvky, větší svačinu, pití, teplé oblečení, sáček na vyrobéného chvostíka. Obědy jsem odhlásila, protože se můžeme zdržet cestou. Předpokládaný návrat mezi 13:00 a 14:00 hod.Kdo chodí po škole sám domů,půjde sám, ostatní děti dám do družiny,kde si je můžete vyzvednout. 

14.11.

Informační schůze o bruslení proběhne 20.11. v 16:00 hod. Protože mi někteří rodiče píší, že chtějí aby bruslení pokračovalo a jiní naopak, pojďme si to říci osobně a odhlasovat,zda pojedeme či ne. Pokud na schůzi nepřijdete,bude rozhodnuto za Vás. S pozdravem Eva Koudelková a Alexandra Komárková

9.11.

Po dnešním rozhovoru s ostatními učitely a vedením se rozhodlo,že první třída na bruslení 13.11. nepojede, protože se objednal trenér a ostatní učitelé z jiných tříd nemají na trenéra žádné stížnosti,proto budou jezdit s trenérem dál. Prvňáci tedy zůstatnou ve škole a budou se normálně učit v prostorách družiny. Myslím si, že pokud je rodič s něčím nespokojený, má přijít za učitelem a nebo vedením a neřešit tyto věci někde na sociálních sítích. 

 

14.-16.11 je ředitelské volno. 

7.11.

Příští týden v úterý 13.11. se pojede na volné bruslení. (20.11. nebude). Sraz bude opět v 7:50 hod. u šaten. Děti si nemusejí brát učení. Je to bruslení navíc, ve škole budou stavební úpravy. Kvůli těmto úpravám vyhlašuje ředitel ředitelské volno od 14. do 16.11.

3.11.

Děkuji rodičům, kteří nám pomáhali s dětmi.Helmy nastavte na hlavu dítětě.

5.10.

Dne 16.10 v 16 00 se bude konat třídní schůze v naší třídě. Jste všichni srdečně zváni. 

4.10.

Rodinné centrum Ferda pořádá drakiádu 5.10. v pátek v 16 hod Na Skalkách (u točny)

24.9.

Prosím doneste nelinkovaný  velký sešit do školy,necháme si ho ve škole a budeme do něho procvičovat. U některých dětí jsem již sešity vybrala.Děkuji 

Došly nám tvrdé papíry, 3 balíky po 120,- a 2 balíky po 240,- (34,- na žáka). Papíry uhradím ze společného fondu (300 Kč).

Na žáka:

300-34= 266,- (zbývá ve fondu)

 

20.9.

Do notýsku jsem založila nabídku Veselé vědy, pokud by měl někdo zájem.

Pokud děti nemají cvičit v TV (jsou nachlazené,po nemoci), tak je potřeba napsat omluvenku,že nemají cvičit. Děkuji!

19.9.

Do notýsků jsem založila nabídku kroužku angličtiny,pokud by měl někdo zájem, ozvěte se na daný kontakt.

Do matematiky a českého jazyka jsem objednala doplňovací pracovní sešity (na procvičování), každý stojí 60 Kč (peníze vezmu ze ze společného fondu).

17.9.

Ve třídě se vyskytly vši,prosím o důkladnou kontrolu vlasů.Děkuji

 

12.9.

Pěvecký sbor bude od října ve středu v 7:15.Přihlásit se můžete u paní učitelky Marcely Houdkové.

Pokud budete chtít něco objednat z Albatrosu, musíte vyplnit objednávkový list,který je součástí časopisu Albatros. Objednávky odevzdávejte u p.uč. Houdkové (ale i já můžu předat).

Chtěla bych Vás poprosit, abyste zakoupili dětem velký nelinkovaný sešit,budem si tam zkoušet různá písmenka, tvary apod. Děkuji!

Děkuji,že jste podepsali dětem učebnice a věci.

Prosím rodiče, aby již od příštího týdne co nejméně chodili ráno do naší třídy a vyzvedávali si je v šatně. 

 

Zahájení školního roku 2018/2019 5.9.2018.

Vítám Vás na našich nových stránkách! 

Prosím, kdo nemá ve škole tabulky,přinést tabulky,dáme si je pod lavici. 

Kupte dětem desky (popřípadě složku), budu jim tam občas dávat volné listy s Dú (jen pokud dítě nemá již desky koupené).

Vyplňte prosím žákovské knížky a podepište i prohlášení,že jste se seznámili se školním řádem (nalepeno v ŽK).